Inne konfiguracje

 

Nazwa sieci (SSID) : eduroam

Obsługiwane standardy sieci: 802.11 a/b/g/n/ac/AX

Mechanizm zabezpieczeń: WPA2-Enterprise

Typ szyfrowania: AES

Metoda uwierzytelniania: PEAP – MS-CHAPv2

Konfiguracje 17-05-2018 11-10-2023