Pomoc

najczęstsze pytania

W przypadku problemów z siecią eduroam prosimy o zapoznanie się z poniższą pomocą. Jeżeli problem występuje nadal, prosimy o informację na adres eduroam@sum.edu.pl
W treści wiadomości prosimy o podanie:

1. Imienia i Nazwiska osoby zgłaszającej oraz mającej problem z działaniem usługi.
2. Używanego loginu (adresu email).
3. Daty oraz godziny wystąpienia problemu.
4. Lokazlizacji, w której pojawił lub występuje się problem.
5. Rodzaj używanego urządzenia oraz wersję używanego systemu operacyjnego.
6. Danych kontaktowych email, telefon itp.
7. Opis problemu - im bardziej szczegółowy tym szybciej i łatwiej będziemy mogli Państwu pomóc.

 

 

 Jak zdobyć hasło do sieci eduroam?
   Użytkownik oraz hasło są takie same jak do konta pocztowego w domenie sum.edu.pl. W przypadku studentów, konto jest tworzone automatycznie w domenie 365.sum.edu.pl, hasło można sprawdzić logując się na stronie https://u10.sum.edu.pl.

Zapomniałem hasła lub hasło nie działa?
   Aby uzyskać nowe hasło należy wypełnić formularz na stronie sum.edu.pl lub w przypadku studenta na stronie https://login.sum.edu.pl.

Windows 8. Zmieniłem hasła lub wpisałem błędne hasło?

Uruchamiamy cmd lub powershell (nie są wymagane uprawnienia administratora) i wyświetlamy zapisane profile:

netsh wlan show profiles

Następnie możemy je usunąć poprzez polecenie:

netsh wlan delete profile name=eduroam

Jeżeli mamy więcej interfejsów bezprzewodowych Wi-Fi, należy zwrócić uwagę jaki wybieramy interfejs. Niektóre karty sieciowe mają dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie profilami sieci bezprzewodowej.

Jestem studentem, czy mam konto w eduroam? jak je zdobyć?
 
 Aby skorzystać z sieci bezprzewodowej eduroam należy użyć danych logowania do swojego konta w domenie 365.sum.edu.pl lub med.sum.edu.pl.

Jestem studentem, mam konto w eduroam. Chcę zmienić hasło?
   Zmiana hasła jest możliwa i zalecana raz na 30 dni. Zmiany hasła można dokonać samodzielnie korzystając z adresu internetowego: Zmiana hasła dla domeny 365.sum.edu.pl lub dla starszych kont https://estudent.sum.edu.pl/konto/zmiana.php.

 Jak działa sieć WiFi, co oznaczają skróty WiFi, Access Point, SSID, eduroam itd.

WiFi (Wireless Fidelity) - jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance, określa potocznie zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. WiFi określany jest przez standardy 802.11. Najpopularniejsze standardy sieci bezprzewodowych, które są wykorzystywane na naszej uczelni to:
802.11a - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 5GHz - szybkość przesyłu osiąga do 54Mb (WiFi1)
802.11b - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 2,4GHz - szybkość przesyłu osiąga do 11Mb (WiFi 2)
802.11g - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 2,4GHz - szybkość przesyłu osiąga do 54Mb (WiFi 3)
802.11n - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 2,4GHz lub 5GHz - szybkość przesyłu osiąga do 300Mb (WiFi 4)
802.11ac - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 5GHz - szybkość przesyłu osiąga do 1,3Gb (WiFi 5)
802.11ad - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 60GHz - szybkość przesyłu osiąga do 7Gb
802.11ax - standard oparty na przesyłaniu danych drogą bezprzewodową o częstotliwości 2,4 i 5GHz - szybkość przesyłu osiąga do 6Gb (WiFi 6)

UWAGA! podane wartości np. 11Mb do 300Mb są wartościami zawierającymi dane kontrolne i szyfrowania. Szybkość przesyłu widziana przez użytkownika to od kilkuset kB do 10MB.

AP, Access Point, punkt dostępowy - urządzenie pozwalające stacjom bezprzewodowym na dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (częstotliwości radiowe).

SSID - (Service Set IDentifier) – identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków, dodawany do nagłówków pakietów wysyłanych przez bezprzewodową sieć lokalną. Jest to nazwa rozgłaszana przez punkt dostępowy, identyfikującą sieć bezprzewodową. W przypadku naszej sieci uczelnianej są to nazwy eduroam lub konferencja.

eduroam - (edukacyjny roaming) - więcej o tej usłudze w dziale "informacje ogólne"

WPA2 - Standard szyfrowania danych - jest to sposób szyfrowania danych, stosowany pomiędzy urządzeniami podłączonymi bezprzewodowo. Urządzenia które chcemy podpiąć do naszej sieci, muszą wspierać to szyfrowanie.

802.11x - standard służący kontroli dostępu do sieci przewodowych i bezprzewodowych poprawiający ich bezpieczeństwo

Jakie wymagania muszą spełnić urządzenia abym mógł/-a skorzystać z sieci bezprzewodowej?
  - musimy posiadać urządzenie komunikujące się bezprzewodowo wykorzystujące jeden z protokołów WiFi 802.11 b/g/n
  - urządzenie musi wspierać szyfrowanie WPA2 AES oraz 802.11x oraz protokół IPv4
  - musimy posiadać konto w usłudze eduroam
Proszę pamiętać aby zapoznać się z regulaminem dostępu do sieci SUM-net.

Komputer nie znajduje sieci bezprzewodowej?
   Proszę sprawdzić czy urządzenie posiada kartę bezprzewodową, jeśli tak, to czy karta w urządzeniu jest włączona. Aby włączyć sieć bezprzewodową należy:
- odnaleźć przełącznik sieci na obudowie urządzenia (jeśli istnieje - najczęściej jest to znaczek anteny przełączyć w pozycję ON)
- sprawdzić czy karta nie jest wyłączona programowo - w przypadku laptopa może być to osobny przycisk na klawiaturze lub kombinacja klawiszy FN+F2, FN+F5 itd.
- odszukać w panelu sterowania, połączenia sieciowe a następnie kartę bezprzewodową i klikając na niej prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "włącz"

Powyższe opcje powinny spowodować pojawienie się komunikatu znaleziono nowe lub nieznane urządzenie
- karta bezprzewodowa może nie mieć zainstalowanych prawidłowych sterowników - najpierw należy zainstalować sterownik karty bezprzewodowej

Nie posiadam karty bezprzewodowej lub karta jest za słaba i nie wspiera odpowiedniego szyfrowania?
  
Jeżeli komputer posiada złącze USB istnieje możliwość dokupienia karty bezprzewodowej. Ceny kart rozpoczynają się już od 40zł.

Moja karta obsługuje tylko szyfrowanie WEP, czy jest możliwość podłączenia się do uczelnianej sieci WiFi?
   Ze względów bezpieczeństwa nie stosujemy szyfrowania WEP, a więc nie ma możliwości połączenia się do sieci komputera nie wspierającego szyfrowania WPA2. Proszę sprawdzić czy zainstalowane są najnowsze sterowniki do karty bezprzewodowej. W przypadku systemu Windows XP należy zainstalować najnowsze aktualizacje i spróbować zaznaczyć opcję "Użyj systemu Windows do konfiguracji sieci bezprzewodowej", która znajduje się w zakładce "sieci bezprzewodowe".

Jak skonfigurować dostęp do sieci bezprzewodowej na moim urządzeniu?
   Dokładna instrukcja konfiguracji urządzeń dla różnych systemów operacyjnych, znajduje się w sekcji "konfiguracje".

Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej w uczelni?
   Miejsca w których umieszczono urządzenia bezprzewodowe wyszczególnione są w menu "Mapa zasięgu"
W najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne punkty dostępowe.

Kto może korzystać z sieci bezprzewodowej?
   W przypadku korzystania z SSID:
eduroam - każdy pracownik, student lub gość, który ma aktywne konto imienne w usłudze eduroam
konferencja - dostęp czasowy uwarunkowany charakterem spotkania (hasło wygasa po konferencji)

Mam uczelniane konto email, ale nie mogę korzystać z usługi eduroam?
   W przypadku korzystania z kont katedralnych lub kont nie będących kontami imiennymi, nie można logować się za pomocą tych kont do usługi eduroam.

Czy przesyłanie danych bezprzewodowo jest bezpieczne?
   Urządzenia stosowane na uczelni używają protokołu szyfrowania WPA2 AES oraz protokołu 802.11x. Zabezpieczenia te powinny być wystarczające do bezpiecznej transmisji danych.

Organizuję konferencję, chcę umożliwić dostęp do sieci dla gości.
   Proszę o wcześniejszy kontakt z Centrum Informatyki SUM w Katowicach, w celu ustalenia terminu konferencji, lokalizacji i hasła. Dostęp do sieci eduroam jest włączony równolegle wraz z siecią konferencja.

Używam Windowsa Vista lub Windows 7, komputer podłączył się do sieci ale nie mam dostępu do usług?
   Proszę o sprawdzenie czy nie pojawiło się okno z komunikatem o zatwierdzenie certyfikatu (należy zaakceptować) lub okno żądające określenie typu sieci do której się podłączamy. Najbezpieczniej jest wybrać "dostęp publiczny".

Po poprawnym zalogowaniu i weryfikacji nadal nie mam dostępu do sieci?
   Być może włączony jest dodatkowy firewall lub ręcznie przypisany został adres do karty sieciowej:
 - w przypadku firewalla prosimy sprawdzić czy nie blokuje on dostępu do sieci.
 - proszę o sprawdzenie czy karta sieciowa nie ma wpisanego statycznie adresu IP, Maski, Bramy, serwerów DNS. Ponieważ adres IP przypisywany jest dynamicznie po każdym podłączeniu się urządzenia do sieci pola w konfiguracji karty sieciowej powinny zostać puste, a ustawienia konfiguracji powinny wskazywać na serwer DHCP lub dynamiczną konfigurację.

Uzyskałam/-em dostęp do usługi eduroam, jednak nie mam możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych.
   Ponieważ nie możemy udostępniać publicznie niektórych zasobów bibliotecznych, należy skorzystać z usługi zdalnej pracy, która działa w naszej uczelni. Dla pracowników uczelni i doktorantów proszę skorzystać formulacza internetowego.

Do sieci podpięte są dwa lub więcej urządzeń, ale nie widzą się w sieci, czy da się przesłać pomiędzy nimi pliki?
   Urządzenia bezprzewodowe ze względów bezpieczeństwa posiadają włączoną izolację klientów, dlatego switching w ramach sieci bezprzewodowej jest wyłączony.

Jestem w zasięgu sieci lecz działa ona wolno lub  połączenie jest przerywane?
   Urządzenia bezprzewodowe działają podobnie do znanych nam nadajników radiowych. Jeśli odległość jest zbyt duża, należy znaleźć miejsce gdzie sygnał jest mocniejszy. Zakłócenia w działaniu sieci bezprzewodowej, mogą zostać wywołane przez urządzenia działające w tej samej częstotliwości. Przykładem mogą być systemy bezprzewodowego monitoringu, alarmy, kuchenki mikrofalowe. Pamiętajmy, że fale radiowe są tłumione przez materiały przez które przenikają: drewno, cegła, szkło, beton itd. W niektórych salach na uczelni znajdują się perforowane metalowe blachy na ścianach, podwieszane sufity itd. mogące wpływać na działanie sieci bezprzewodowej.

Posiadam kartę bezprzewodową Intel 3945, mam problemy z siecią bezprzewodową.
   Ze względu na problemy ze sterownikami do kart firmy Intel 3945, mogą wystąpić problemy z:
- podłączeniem do sieci,
- karta może wyłączać się,
- słaba jakość połączenia,
- wysokie wykorzystanie pamięci,
- nadmierne skanowanie sieci,
należy wyłączyć oszczędzanie energii karty sieciowej w panelu sterowania. Dodatkowo w sterowniku karty sieciowej, należy wyłączyć automatyczne zarządzanie zasilaniem i ustawić opcję "Power Management" na wartość "Highest". Po zmianach należy wyłączyć i włączyć bezprzewodową kartę sieciową.

Posiadam smartphona Sony Xperia NEO V, mam problemy z siecią eduroam.
   W czasie używania Sony Xperia Neo V w sieciach z protokołem szyfrowania MS-CHAP v2, dochodzi do zerwania sesji. Urządzenia nie zapisują wszystkich ustawień utworzonego profilu, tworzonego podczas pierwszej konfiguracji. Dostępne aktualizacje oprogramowania w wersji 4.0.3 Ice Cream Sandwitch dla urządzeń rozwiązuje powyższy problem. W celu zaktualizowania urządzenia należy skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie producenta.

Czy jest możliwe, że na jednym komputerze sieć ma większą siłę sygnału i działa lepiej niż na drugim?
   Urządzenia bezprzewodowe mogą mieć regulowaną moc nadawania. Niektóre systemy operacyjne zmniejszają moc karty sieciowej, jeśli na przykład włączymy oszczędzanie energii w urządzeniu. Może to spowodować zmniejszenie wydajności sieci bezprzewodowej. Wiele zależy od producenta oraz modelu karty i podłączonych anten. Pewni producenci montują karty bezprzewodowe o wysokiej mocy, które potrafią komunikować się na większe odległości lub używają wbudowanych mocniejszych anten. Osobną sprawą jest zastosowanie różnych standardów przesyłania danych. Bardzo wiele w tym temacie zależy od zastosowanych kart bezprzewodowych w urządzeniu.
   Często możemy spotkać się z sytuacją nieprawidłowego wskazywania siły sygnału przez system operacyjny. W takim przypadku proszę sprawdzić inną wersję sterownika.

Jak usunąć profil sieci bezprzewodowej z urządzenia?
   Ponieważ każdy system operacyjny w zależności od wersji ma własny menadżer profili bezprzewodowych, a niekiedy stosowane są dodatkowe aplikacje do zarządzania sieciami, nie jesteśmy w stanie przygotować szczegółowych instrukcji usuwania zapisanych profili. Do najpopularniejszych systemów operacyjnych, będziemy dodawać na bieżąco ścieżki do przechowywanych profili sieci. Więcej informacji proszę szukać w menu Konfiguracje na naszej stronie, gdzie pod koniec opisu konfiguracji powinna być informacja o usuwaniu profili.

Z jakich usług można korzystać w sieci eduroam?
Zgodnie z regulaminem eduroam poniższe usługi powinny działać na określonych portach:

- Standard IPSec VPN: IP protokoły 50 (ESP) and 51 (AH) (oba wejście i wyjście); UDP/500 (IKE) (tylko wyjście);
- OpenVPN 2.0: UDP/1194;
- IPv6 Tunnel Broker service: IP protokół 41;
- IPsec NAT Traversal:UDP/4500;
- Cisco IPSec VPN over TCP: TCP/10000 (tylko wyjście);
- PPTP VPN: IP protokół 47 (GRE) (wejście i wyjście); TCP/1723 (tylko wyjście);
- SSH: TCP/22 (tylko wyjście);
- HTTP/HTTPS: TCP/80, TCP/443, TCP/3128, TCP/8080 (wszystkie tylko wyjście);
- IMAP2+4: TCP/143 (tylko wyjście);
- IMAP3: TCP/220 (tylko wyjście);
- IMAPS: TCP/993 (tylko wyjście);
- POP: TCP/110 (tylko wyjście);
- POP3S: TCP/995 (tylko wyjście);
- NTP: UDP/123 (tylko wyjście);
- Passive (S)FTP: TCP/21 (tylko wyjście)+ inne wysokie porty wykorzystywane zgodnie z protokołem Passive (S)FTP (wyjście);
- SMTPS: TCP/465 (tylko wyjście);
- SMTP submit z STARTTLS:TCP/587 (tylko wyjście);
- RDP: TCP/3389 (tylko wyjście);
- XMPP: TCP/5222 (tylko wyjście);
- H.323:TCP/1719, TCP/1720 (tylko wyjście);
- SIP: TCP/UDP/5060, 5061 (tylko wyjście).+inne wysokie porty wykorzystywane zgodnie z protokołem SIP;
- FRING: TCP/18182 (wychodzący) TCP/UDP 52000, 53800(wychodzący)
- GoogleHangsout: TCP/19305-19309, UDP/19302-19309, TCP-UDP/443 (ruch wychodzący);
- inne aplikacje do komunikacji i wideokonferencji: MS Teams, ooVoo, Zoom, Webex.

dodatkowo sieć eduroam działająca na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ma otwarte kilka innych portów niezbędne do funkcjonowania usług wewnętrznych.

 

Pobierz:

plik caroot.cer dla Windows mobile

Pomoc 17-05-2018 11-10-2023