Informacje ogólne

o usłudze wifi

CEL i ZAŁOŻENIA
   Sieć bezprzewodowa działająca na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powstała w celu ułatwienia dostępu do sieci Internet pracownikom, studentom oraz gościom naszej uczelni.
Sieć ma służyć szybszemu i łatwiejszemu korzystaniu z zasobów Internetu podczas wykładów, spotkań oraz w czasie wolnym od nauki.
   Jednakże proszę pamiętać, że do codziennej pracy zaleca się korzystanie z połączenia przewodowego, które jest pewniejsze oraz stabilniejsze.
     Należy pamiętać, iż podczas logowania się do sieci bezprzewodowej, używa się tych samych danych co do konta poczty, tak więc nie należy nikomu podawać swojego użytkownika i hasła. W przypadku udostępnienia swoich danych w celu zalogowania się do sieci innej osobie, narażamy się na ryzyko udostępnienia innych usług działających w uczelni. Nie zaleca się zapamiętywania haseł na urządzeniach, które podłączamy do sieci bezprzewodowej, tym bardziej gdy nie są naszą własnością!

 

 czym jest WiFi?

WiFi (Wireless Fidelity) - jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance, określa potocznie zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych.  

czym jest eduroam?

eduroam - jest to bezprzewodowa łączność na terenie ośrodków naukowych. eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA, jest projektem mającym na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego.

   Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet, w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

Parametry sieci eduroam na terenie obiektów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

Nazwa sieci (SSID): eduroam

Uwierzytelnienie: WPA2 (WPA2 Enterprise)

Szyfrowanie: AES

 

   W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   Operatorem regionalnym na terenie śląska jest Politechnika Śląska w Gliwicach. Więcej informacji o rozwoju oraz zasięgu sieci eduroam można znaleźć na stronach:

http://www.eduroam.sum.edu.pl

http://www.eduroam.pl

http://www.eduroam.org

 

Informacje 07-08-2018 20-10-2023